فرشاد بالاپور

وکیل پایه یک دادگستری

فرشاد بالاپور وکیل پایه یک دادگستری و مدیرعامل موسسه حقوقی و کیفری و داوری فرشاد بالاپور است.

داوری و میانجیگری 95%
حقوق خانواده 90%
کیفری 88%
ثبتی 93%
مهاجرتی 96%
حقوقی (چک و اسناد) 94%

دکترای حقوق

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2000 - 2003
شرح آن را اینجا بنویسید.

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2007 - 2015
شرح آن را اینجا بنویسید.

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2003 - 2005
شرح آن را اینجا بنویسید.

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2015 - 2017
شرح آن را اینجا بنویسید.

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2005 - 2007
شرح آن را اینجا بنویسید.

مهارت یا مدرک تحصیلی وکالت

2018
شرح آن را اینجا بنویسید.

حوزه فعالیت

  • زمینه هایی که در آن فعالیت میکنید را اینجا بنویسید

عضویت

  • انجمن هایی که عضو هستید را بنویسید

افتخارات و جوایز

  • چنانچه دارای افتخاری در امر وکالت هستید بنویسید