چک برگشتی چیست؟

چک بلامحل یا برگشتی چکی است که دارنده آن زمانی که به بانک مراجعه می کند که تا مبلغ آن را وصول کند یا با حساب خالی روبه رو می شود یا به هر علت دیگری نمی تواند مبلغ چک را دریافت کند

برای چکی که فاقد امضا می باشد آیا گواهی عدم پرداخت صادر می شود؟

از آنجایی که چک با وجود امضا سندیت می یابد و از شرایط اساسی و صحت صدور چک، وجود امضاء صاحب حساب می باشد، لذا بر این اساس چک بدون امضاع صاحب حساب فاقد اعتبار می باشد و بانک مجاز به صدور گواهینامه عدم پرداخت نمی باشد

چک برگشتی در چه صورتی پیگرد کیفری نخواهد داشت؟

در صورتی که چک وعده دار بشد
در صورتی که بابت تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد
در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد
در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

آیا ترهین دو ملک با یک قرارداد جایز می باشد ؟

ترهین دو ملک با یک قرارداد ، با توجه به بخشنامه از طرف اداره کل اعتبارات (‌رهن اموال غیرمنقول ) بلااشکال می باشد ، منتها صلاح است از تصریح به قدرالسهم خودداری گردد

اجرت المثل چیست و فرق آن با اجرت المسمی چیست؟

مبلغی که در قرارداد اجاره به عنوان اجاره بها قید می شود به لحاظ حقوقی، تحت عنوان اجرت المسمی شناخته شده است؛ به بیان دیگر، مبلغی که موجر و مستاجر برای اجاره روزانه یا ماهیانه یا سالیانه در قرارداد اجاره توافق می‌کنند اجرت المسمی نامیده می شود. دادخواستی که برای مطالبه اجرت المسمی تنظیم و تقدیم دادگستری می‌شود، معمولاً، تحت عنوان مطالبه اجور معوقه (اجاره بها) می باشد. اما در مواردی که توافقی برای اجاره بها وجود نداشته باشد یا مدت قرارداد به پایان رسیده باشد بدون آنکه تمدیدی صورت گرفته باشد یا به گونه‌ای توافق بر سر اجاره‌بها وجود داشته باشد، در این صورت، مبلغی که مستاجر باید پرداخت کند در ادبیات حقوقی و قضایی تحت عنوان اجرت المثل شناخته می شود. دادگاه برای تعیین میزان اجرت اجرت المثل، معمولاً، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
واژه اجرت المثل در موارد دیگری نیز به جز اجاره به کار برده می شود؛ به طور کلی، هر عملی که برای آن، عرفا، مبلغی به عنوان حق الزحمه یا اجرت در نظر گرفته می شود، اگر طرفی که از آن عمل یا کار بهره مند شده است نخواهد آن را پرداخت کند، طرف مقابل می‌تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل از طریق مراجع قضایی مطرح کند. در موضوعات و دعاوی خانواده نیز اصطلاح اجرت المثل به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه (زن) مطرح می گردد. اجرت المثل در اینجا شامل کارهایی است که زن در خانه به صورت روزمره انجام می دهد: مثل ظرف شستن، غذا پختن، بچه داری کردن و… . در این خصوص، قبلا، مطلبی تحت عنوان اجرت المثل در دعاوی خانواده در سایت وکیل سرا، به اختصار، بیان شده است. مستند قانونی اجرت المثل: ماده ۳۳۶ قانون مدنی می باشد، مستند قانونی اجرت المثل در دعاوی خانواده: تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است، مستند قانونی اجرت المثل در دعاوی اجاره: مواد ۴۹۴ ، ۴۹۵ و ۵۰۱ قانون مدنی می باشد

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

این عبارت، معمولا، در قراردادها زیاد دیده می شود. به زبان ساده، اسقاط کافه خیارات، یعنی اینکه طرفین قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند. یعنی حق فسخ ندارند حتی اگرمعامله را گران تر یا ارزان تر از مبلغ عرفی (بازار) منعقد کرده باشند یا به هر دلیلی، یکی از طرفین، احیاناً، متضرر شده باشد. البته تدلیس قابل اسقاط نیست؛ به عبارت دیگر، مثلاً اگر فروشنده، خودروی مورد معامله را به صورت زیرکانه ای با عنوان خودروی صحیح و سالم و بدون عیب فنی و ظاهری تحویل داده باشد اما بعداً مشخص شود که آن خودرو، تصادفی بوده ودارای عیوب ظاهری و فنی است، خریدار می‌تواند به جهت تدلیس فروشنده، معامله را فسخ کند و یا حتی اقدام به  طرح شکایت کیفری کند. فسخ معامله، ابتدائا، می‌بایست از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت گیرد و متعاقباً دادخواست تایید فسخ و استرداد ثمن معامله از طریق مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) مطرح شود.تاخیر در اعلام فسخ، ممکن است باعث از بین رفتن حق فسخ شود.

در معامله وکالتی، اگر فروشنده فوت کند، وضعیت معامله و وکالت چگونه است؟

برای مثال اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند (خریداری کند) و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند، به عبارت دیگر، خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد؛ در این صورت، اگر فروشنده قبل از اینکه خریدار بتواند وکالت رااعمال و اجرا کند، دیگر آن وکالت اعتباری نخواهد داشت و بلا اثر می گردد و خریدار می بایست از طریق ورثه فروشنده اقدام به انتقال مورد معامله به خود کند، و اگر ورثه از انجام این عمل خودداری کنند، آن وقت، خریدار ناچار به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آنان خواهد نمود. بنابراین، وکالت حتی اگر بلاعزل باشد، با فوت یا محجور شدن موکل (فروشنده) باطل و بی اثر خواهد شد و اگر قولنامه یا قرارداد دیگری به جز وکالتنامه تنظیم نشده باشد، در این صورت، اثبات معامله ونهایتاً انتقال به نام خریدار، با انکار و امتناع ورثه، ممکن است بسیار دشوار شود و ضرر جبران ناپذیر به خریدار وارد شود.

آیا امکان دارد بعد از عقد مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

آیا زوجه مکلف است در ایام عده در منزل شوهر سکونت کند؟

به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مقرر می دارد: در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک ، تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق ، تکمیل و ثبت می گردد .
چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ترس، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، زن می تواند مسکن جداگانه ای انتخاب کند. وکیل دعاوی طلاق

شرایطی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود چیست؟

خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه
عسر و حرج زن
غیبت شوهر
وکالت زن در طلاق
از بین این موارد که مطرح شد، وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است..

آیا طلاق توافقی از طرف مرد به جلسه داوری نیاز دارد؟

بله. در طلاق توافقی از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع  داده خواهند شد و سپس داور صورت جلسه را تنظیم خواهد کرد.

آیا طلاق توافقی از طرف مرد به اثبات شروط ضمن عقد نیاز دارد؟

خیر. با توجه به قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن، مرد می تواند طلاق بگیرد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمی باشد.

شرایط مهریه عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عند الاستطاعه را زن نمی تواند در هر شرایطی که اراده کند دریافت نماید. در چنین شرایطی اگر زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت کند که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که امکان پرداخت مهریه را ندارد.
در عقد نکاح طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند اما این توافق باید به گونه ای باشد که مخالف با مقتضای عقد نباشد. مثلا می توان در عقد نکاح شرط کرد که در صورتی که شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود طلاق برای زوجه جایز باشد.

معنی مفاهیم چک روز، وعده دار، سفید تاریخ چیست؟

چک روز: به چکی گفته می شود که تاریخ وصول آن همان روز است،
چک وعده: دار به چکی گفته می شود که تاریخ وصول آن روزی غیر از تاریخ وصول چک باشد، به عنوان مثال امروز چکی می نویسیم و تاریخ وصول آن به یک ماه یا چند ماه بعد بر می گردد.
چک ضمانتی: در اغلب معامله ها یا روابط کاری یک چک به عنوان ضمانت داده می شود، مثلا چک بابت تخلیه.
چک مشروط: در اغلب معاملا ها چک بین افراد رد و بدل می شود، اما وصول چک به شرط انجام کاری می باشد